Politica de confidențialitate

Utilizarea datelor personale

Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi! Vă informăm că respectăm Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor și vă confirmăm că datele dumneavoastră  sunt în siguranță cu noi!

Trebuie să știți că atunci când vine vorba despre datele dumneavoastră, aveți mai multe drepturi, pe care noi le respectăm. În continuare, vă vom informa cum aplicăm noi Regulamentul european, raportat la drepturile pe care legea vi le conferă.

Colectăm aceste date atunci când completați și trimiteți formularul de cerere ofertă sau atunci când  completați formularul de aplicare la unul dintre posturile noastre vacante disponibile pe website. Formularul de aplicare reprezintă un prim-pas în procesul de recrutare și selecție în vederea ocupării locurilor de muncă vacante din cadrul companiei. Detaliile oferite de către dumneavoastră în formularul de cerere ofertă sunt necesare în vederea furnizării informațiilor de către Logistic E van Wijk cu privire la serviciile oferite, prestate și costurile aferente solicitării dumneavoastră. Atât datele furnizate în formularul de cerere ofertă, cât și datele oferite în formularul de aplicare sunt date care se vor folosi, în principal, pentru a vă comunica și oferi informațiile care vă sunt necesare în legătură cu solicitarea dumneavoastră logistică sau privind postul pentru care ați aplicat. Aveți oricând posibilitatea de a opta pentru ștergerea datelor dumneavoastră din baza noastră de date. Totuși, în cazul în care sunteți deja clientul/ angajatul nostru, datele personale trebuie păstrate o perioadă minimă de timp, conform legii.

Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

Logistic E van Wijk SRL, cu sediul în Str. Clujului, nr.7, loc. Sânnicoară, Jud. Cluj, România este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul evanwijk.ro.

Pentru activitatea de prelucrarea a datelor cu caracter personal, Societatea a desemnat o persoană responsabilă cu protecția datelor (DPO – Data Protection Officer) care poate fi contactată folosind următoarele date de contact

Email: dpo@evanwijk.ro , Telefon: +40 724 566 520

Ce date personale colectăm despre dvs.?  –  dreptul la informare

Cu ajutorul site-ului evanwijk.ro prelucrăm strict acele date care sunt necesare:

  • raspunsului de cerere oferta catre solicitanti si informarii acestora cu privire la serviciile prestate si costurile percepute;
  • răspunsului aplicării la unul din posturile vacante disponibile pe website, precum și informații necesare informării aplicanților cu privire la procesul de recrutare și selecție.

Logistic E van Wijk colectează, prin intermediul site-ului, următoarele tipuri de date: nume și prenume, adresă de email, număr de telefon.

Datele colectate si stocate prin formularul de cerere oferta: nume si prenume, email, telefon.

Datele colectate și stocate prin formularul de aplicare: nume si prenume, adresă, număr de telefon.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor:

Datele solicitate sunt necesare pentru a putea răspunde cererilor de ofertă/ aplicare ale solicitanților, prin email sau telefonic. Modalitatea în care se va primi răspunsul va fi stabilită de către reprezentantul  Logistic E van Wijk.

Cum utilizăm aceste date?

Datele furnizate prin formularul de cerere ofertă sunt utilizate strict pentru răspunsul la cererile de ofertă ale solicitanților, adică furnizarea de informații cu privire la serviciile oferite, prestate și costurile percepute.

Datele furnizate prin formularul de aplicare sunt utilizate strict pentru răspunsul la cererile de aplicare în vederea ocupării locurilor de muncă disponibile, adică furnizarea de informații cu privire la locurile de muncă vacante și condițiile de angajare.

Comunicarea cu dumneavoastră se realizează doar în scop administrativ, și va fi stabilită de către reprezentantul Logistic E van Wijk.

Cui mai distribuim datele?

Datele sunt prelucrate de compania Logistic E van Wijk SRL, cu sediul pe Strada Clujului, nr 7, Loc. Sânnicoară, jud. Cluj, și nu sunt distribuite altor entități private, doar dacă acest lucru este necesar în scopul organizării procesului de recrutare și selecție.

Securizarea și criptarea datelor

Utilizăm standardele acceptate general în domeniu în ceea ce privește securitatea păstrării datelor, acolo unde este cazul, și în ceea ce priveste criptarea lor. Vă vom anunța imediat ce descoperim accesarea datelor de persoane neautorizate, dacă va fi cazul!

Utilizarea  de cookies și tehnologii similare

Ce sunt cookie-urile?

Utilizăm cookies  doar în interiorul softului, pentru a permite o navigare mai bună, mai facilă și mai plăcută a utilizatorului între diferitele secțiuni. Nu păstrăm istoricul activității utilizatorului după părăsirea softului și nici în legătură cu activitatea persoanei în afara softului de la adresa evanwijk.ro.

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe dispozitivul utilizatorului (de ex. computerul, telefonul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul). Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome etc.)

Puteți decide să ștergeți cookie-urile sau să opriți scrierea lor, folosind setările browserului. Dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului sau aplicațiilor noastre.

Pe ce durată vor fi stocate datele ?

Datele personale sunt stocate atât timp cât vom considera că sunt utile sau atât timp cât cere legea, dacă nu primim indicații exprese de la dumneavoastră să procedăm altfel.

Drepturile  Dvs. sunt:

DREPTUL DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

DREPTUL LA RECTIFICAREA DATELOR PRELUCRATE

DREPTUL LA OPOZIȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

DREPTUL DE A NU FI SUPUS EXCLUSIV PRELUCRĂRII AUTOMATE/CREARE DE PROFILURI

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE

Cum aveți acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta oricând la:

Email: dpo@evanwijk.ro

Telefon:  +40 724 566 520

Adresa:  Strada Clujului, nr. 7, Loc. Sânnicoară, Jud. Cluj, România

Cum pot șterge datele mele personale?

Datele personale pot fi șterse prin expedierea unui email către dpo@evanwijk.ro, noi vom înregistra solicitarea dumneavoastră, iar datele vor fi șterse definitiv în maxim 15 zile de la primirea solicitării, cu excepția situației când un temei legal ne obligă să procedăm altfel.

Cui mă adresez în cazul în care nu doresc ca datele mele personale să fie prelucrate?  – dreptul la opoziție

În cazul în care păstrarea datelor dumneavoastră personale în baza de date sau prelucrarea lor vă aduc prejudicii, puteți, de asemenea, să ne scrieți pe adresa dpo@evanwijk.ro, și vom lua măsurile legale în maxim 15 zile de la primirea solicitării.

Aveți, de asemenea, dreptul să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Echipa Logistic E van Wijk SRL

Solicită o ofertă de preț