Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare

Acest acord descrie termenii și condițiile care reglementează serviciile disponibile și utilizarea acestui site.

Pentru a putea fi utilizator, trebuie să citiți și să fiți de acord necondiţionat cu toți termenii și condițiile conținute în prezentul acord.

Drepturi de proprietate intelectuală

Softul evanwijk.ro este proprietatea companiei Logistic E van Wijk SRL și este specializat în servicii logistice, de transport marfă și depozitare. Unele pagini ale website-ului sunt destinate fie prezentării serviciilor oferite de Logistic E van Wijk, fie prezentării de informații cu privire la posturile existente/ vacante în scopul recrutării.

Ideile originale, aspectul si modul de organizare ale acestui site sunt recunoscute și protejate internaţional © si nu pot fi folosite de alte persoane sau instituții pentru a furniza servicii similare.

Puteți folosi conținutul website-ului evanwijk.ro doar pentru informarea dumneavoastră, pentru solicitarea unei oferte de preț sau pentru a aplica la unul sau mai multe posturi vacante disponibile. Cu excepția celor spuse mai sus, conținutul website-ului evanwijk.ro nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile de tipul celor descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Logistic E van Wijk:

  1. reproducerea sau stocarea conținutului
  2. modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Logistic E van Wijk.
  3. îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Logistic E van Wijk asupra conținutului.

Orice utilizare a conținutului website-ului evanwijk.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document este interzisă. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail: marketing@evanwijk.ro .

Condiții generale de utilizare

Serviciile oferite de evanwijk.ro se adresează (i) Utilizatorilor, companie privată sau publică (ii) Utilizatorilor, persoane fizice, care vizitează website-ul evanwijk.ro, (iii) Utilizatorilor, persoane fizice, care caută un loc de muncă (“Utilizatori candidați”). Din interiorul platformei se pot trimite cereri de ofertă sau se poate aplica la posturile de muncă vacante, urmând ca un angajat al Logistic E van Wijk să preia solicitarea de ofertă/ aplicarea și să contacteze prin email sau telefonic utilizatorul companie publică sau privată/ utilizatorul candidat dacă acesta îndeplinește condițiile necesare ocupării locului de muncă pentru care a aplicat.

Cereri pentru oferte de preț

Acestea se pot solicita telefonic la numerele afișate pe website sau folosind formularul pentru cerere ofertă. Solicitantul are obligația de a furniza date corecte și concrete cu privire la solicitarea adresată. Dacă datele furnizate nu sunt complete, acesta nu poate primi oferta de preț sau Logistic E van Wijk  poate cere detalii suplimentare folosindu-se de datele oferite, fie numĂr de telefon, fie adresă de email.

Aplicarea pentru un post vacant

Utilizatorul poate aplica telefonic la numerele afișate pe website sau folosind formularul de aplicare al website-ului. Solicitantul are obligația de a furniza date corecte și concrete cu privire la identitatea sa, activitatea și experiența sa. Dacă datele introduse în formularul de aplicare nu sunt complete, utilizatorul candidat fie nu poate fi contactat, dacă numărul de telefon furnizat nu este corect, fie Logistic E van Wijk poate solicita informații suplimentare folosindu-se de numărul de telefon valid pe care utilizatorul l-a furnizat.

Confidențialitatea datelor

Informațiile cu caracter personal pe care le furnizați pentru a beneficia de serviciile acestui soft şi cele privind activitatea desfășurată de dumneavoastră sunt confidențiale, protejate cu sisteme de securitate și nu vor fi utilizate decât pentru a asigura funcționalitatea sa, conform regulilor de utilizare prevăzute pe website. Pentru detalii privind utilizarea datelor personale, vă rugăm să accesați documentul Politica de confidențialitate – Privacy policy. Aceste prevederi se întregesc cu dispozițiile legale în vigoare.

Modificări și suspendarea accesului

Logistic E van Wijk își rezervă dreptul de a suspenda sau de a înceta accesul dumneavoastră la conținutul website-ului, fără a motiva sau notifica în prealabil această acțiune.

Clauze finale

Prezentul acord este supus în întregime legislației din România și poate fi modificat fără acordul dumneavoastră. Modificările vor fi notificate pe prima pagină a website-ului și se vor aplica de la data aducerii la cunoștință publică.

În orice situație în care dumneavoastră  aveți obiecțiuni sau rezerve față de oricare dintre prevederile din prezentul acord și a modificărilor care vor surveni, aveți obligația de a înceta de îndată utilizarea serviciilor noastre.

Pentru informații sau lămurirea unor neclarități ne puteți scrie la adresa de email dpo@evanwijk.ro .

Utilizatorul declară în mod expres ca îndeplineste toate condițiile legale cerute pentru a utiliza serviciile oferite de noi / pentru a aplica la posturile vacante dsponibile, că a luat la cunoștință în totalitate prevederile prezentului acord și a înțeles pe deplin care este scopul website-ului nostru.

Logistic E van Wijk SRL

Solicită o ofertă de preț